Portaalsite ontwikkelen informatie

Een startpagina website bestaat uit een aantal dochterpagina’s. Door de afzonderlijke subdomeinen kan een bezoeker snel naar een specifieke startpagina navigeren. De aanvraag koppelen met de correcte dochterpagina, dat doet het startpagina script voor u. Zo zal de browser de correcte dochterpagina weergeven aan de bezoeker. U hoeft niet zelf een startpagina script te maken wanneer u een script aanschaft. Een dergelijk script is voor weinig geld reeds aan te schaffen. Het kost niet veel moeite om het startpaginascript aan de praat te krijgen. Het PHP inlogsysteem van de beheergedeelte is verder veilig in elkaar gezet.

Met een startpagina script zal het beheer van uw website makkelijk te doen zijn. Het idee is dat het script op uw webruimte wordt geplaatst. Van elk bezoek wordt achterhaald om welk subdomein het gaat dat wordt aangesproken. De juiste pagina inhoud wordt opgezocht in de database en naar de browser verstuurd. Zo krijgt de bezoeker de dochterpagina te zien die is gekoppeld aan het subdomein. Ook u kunt een eigen startpagina website beginnen. Indien u meer informatie zou willen hebben over een startpagina script, dan verwijs ik u naar Nederlandse startpagina. De dochterpagina’s die u op een startpagina website zult aantreffen hebben in veel gevallen een eigen onderwerp. De categorieën op een startpagina kunnen het onderwerp weer verder uitsplitsen.

Met een startpagina script zal het beheer van uw website gemakkelijk te doen zijn. Het script dient op uw webhosting pakket geïnstalleerd te worden. De PHP code van het startpaginascript wordt bij ieder bezoek aan de site uitgevoerd. Zo kan het script de juiste pagina inhoud terugsturen naar de browser van de bezoeker.